Afspraak afzeggen/annuleren

 
 
 
 
 
 
 

TIJDIG AFZEGGEN !


Het afzeggen van de afspraak dient tenminste 24 uur van te voren via dit formulier, telefonisch of via de mail te geschieden.

Bij niet of niet tijdig afzeggen brengen wij de kosten van de voorgenomen dienstverlening in rekening.