Tevredenheid

Bij 'de Ergo Experts' draait het om uw zorgtraject, vandaar dat we graag te weten komen hoe tevreden u bent.


Dit kan betekenen dat we u per mail benaderen met het verzoek een enquete formulier in te vullen. 

Met uw medewerking kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren en krijgen wij een beeld of onze dienstverlening nog aansluit bij de verwachtingen/behoeften. 


Tevreden?

Laat het ons weten. Ook als het goed gaat is het fijn om dat te weten. Het betekent immers dat we op één lijn zitten met elkaar en het maximale uit het behandeltraject halen.

Klik op de knop - (on)tevreden - aan de rechterzijde.


Niet tevreden?

Dat is voor niemand fijn. Graag vernemen wij dan ook op welk vlak uw onvrede ligt. 

In alle gevallen vragen wij u het volgende te doen:


Is uw onvrede zorg gerelateerd?

  • Bespreek het met uw therapeut.

Het bespreekbaar maken van uw ontevredenheid met een medewerker zou in de meeste gevallen het probleem moeten oplossen. Blijf niet met uw probleem zitten, daar krijgt u stress van en dat kunt u beter voorkomen. U kunt ervan uit gaan dat onze medewerkers er altijd naar streven om uw ontevredenheid weg te nemen.

  • Maak een melding bij de praktijkhouder.

Wanneer u ervaart dat u er niet uit gaat komen met uw therapeut, dan kunt u een melding maken voor de praktijkhouder. Zij zal vervolgens contact met u opnemen om de kwestie te bespreken.

Klik op de knop - (on)tevreden - aan de rechterzijde.


In die gevallen waar u na bovenstaande stappen het idee heeft niet geholpen/gehoord te zijn, kunt u een klacht indienen bij het onafhankelijke 'Klachtenloket Paramedici'.


Indien u uw klacht direct bij een onafhankelijke instantie kenbaar wilt maken, kunt u ook direct contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici.


'de Ergo Experts' zijn verbonden aan de regelingen van dit klachtenloket vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici en de beroepsvereniging 'Ergotherapie Nederland'.

Dit loket is via deze link te benaderen:      https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/ 


Bent u ontevreden over de algemene dienstverlening?

Ervaart u bijv. problemen met de bereikbaarheid, de bejegening, beschikbare informatie, of iets dergelijks, dan verzoeken wij u dat middels het formulier kenbaar te maken. Alleen door melding te maken worden wij hierop geattendeerd en kunnen we acties ondernemen om aan deze zaken te werken.

Klik op de knop - (on)tevreden - aan de rechterzijde.